Database

Database

Server basis modules Ovotrack systeem

Ovotrack maakt gebruik van een SQL Server database. De database is het hart van het Ovotrack systeem en wordt doorgaans geïnstalleerd op een bestaande server. In de Ovotrack database worden alle gegevens opgeslagen. Verder wordt hier de data synchronisatie met externe softwaresystemen zoals ERP systemen geregeld.

Ook de communicatie met de sorteermachine vindt hier plaats, mits de sorteermachine daarvoor is ingericht. Communicatie is mogelijk met alle Moba Omnia machines, met alle Sanovo Staalkat Ardenta's, OptiGraders en GraderPro’s en met de Diamond 8300, 8400 en Inova sorteermachines.