Privacy & Cookies

About us Ovotrack Stemped Eggs

Privacy- & cookieverklaring Ovotrack B.V.

U laat uw gegevens achter bij ons zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten wat wij met uw gegevens doen. Daarom vertellen wij u hier graag meer over. Indien er na het lezen nog vragen zijn, neem gerust contact met ons op.

Ovotrack B.V., gevestigd in Amerongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ovotrack B.V.
Industrieweg Noord 14
3958 VT Amerongen
Postbus 40
3956 ZR Leersum
Nederland

Tel:        +31 (0)343 453 416
E-mail:  info@ovotrack.nl
Web:     www.ovotrack.nl

Persoonsgegevens die wij verstrekken

Ovotrack B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ovotrack B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de afhandeling van betalingen
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het gebruik maken van functionaliteiten op onze website

Ovotrack B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Ovotrack B.V. verwerkt persoonsgegevens door te voldoen aan de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

De persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien en bewerkt door de afdelingen:

 • Verkoop
 • Marketing
 • Support

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Ovotrack B.V. neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij besluiten die worden genomen zit altijd een medewerker van Ovotrack B.V. tussen.

Duur van de opslag

Ovotrack B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens zullen in het CRM-systeem ACT! van Ovotrack bewaard worden. De duur van deze opslag is afhankelijk van de betrokkene.

Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zo lang de persoon klant blijft van Ovotrack. Daarna zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot dat de betrokkene aangeeft niet meer wilt dat Ovotrack zijn of haar gegevens heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ovotrack B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien dit gebeurt zal dat altijd in het belang van de betrokkene zijn.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ovotrack B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en technieken die worden gebruikt

Ovotrack B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Nieuwsbrieven

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze laatste nieuws en ontwikkelingen. Onze nieuwsbrieven zijn algemeen, maar zullen informatie bevatten die relevant is voor onze doelgroep. Dat maakt de nieuwsbrief interessant voor u als lezer. U kunt zich makkelijk inschrijven op onze nieuwsbrief via onze contactpagina. Daarnaast kunt u zich in iedere ontvangen nieuwsbrief makkelijk uitschrijven. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen om zich uit te schrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ovotrack B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ovotrack.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ovotrack B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Ovotrack B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@ovotrack.nl.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018.