Waarschuwingen bij Ontvangst

Waarschuwingen bij Ontvangst

Met behulp van Ovotrack Waarschuwingen bij Ontvangst kunnen automatisch waarschuwingen gegenereerd worden voor specifieke kwaliteitscontroles in de ontvangstruimte.

Deze waarschuwingen kunnen zeer divers zijn en gaan van 'waarschuwing wanneer eieren van een bepaalde boerderij getest moeten worden in het laboratorium om het eigeel en de schaalsterkte te controleren' tot 'waarschuwing wanneer er een Salmonella controle uitgevoerd moet worden'.

Sommige van deze waarschuwingen komen als een waarschuwing binnen bij Ovotrack Receive, terwijl andere waarschuwingen resulteren in het 'niet kunnen ontvangen van de binnenkomende eieren als gevolg van het niet uitvoeren van de kwaliteitscontroles'.