Uitgesorteerde 2e soort

Uitgesorteerde 2e soort

Grader seconds (eggs)

Afnemers uit de eiproductenindustrie vragen in toenemende mate om informatie over de herkomst van eieren die door pakstations worden aangeleverd. Dat is lastig wanneer het gaat om 2e soort eieren die van de sorteermachine af komen. Vrijwel altijd zullen er eieren van meerdere pluimveehouders op een pallet terechtkomen. Ovotrack Uitgesorteerde 2e soort is een module waarmee van iedere pallet uitgesorteerde 2e soort automatisch een lijst wordt uitgeprint met alle namen van de pluimveehouders en hokken die op die pallet zijn terecht gekomen. Op die lijst staat hetzelfde unieke nummer als op het etiket dat bij 'End-of-Lane' is uitgeprint. 

Ovotrack Uitgesorteerde 2e soort is een uitbreiding van Ovotrack End of lane.