Ontvangst ongesorteerd

Ontvangst Ongesorteerde Eieren in Pakstation

Ontvangst gesorteerde en 2e soort eieren pakstation

Bij het lossen van ongesorteerde eieren in het pakstation worden alle pluimveehoudersetiketten ingescand. Na het inscannen van het eerste etiket wordt in het Ovotrack systeem een nieuwe inkooporder aangemaakt waarbij enkele gegevens over deze levering moeten worden ingevuld, zoals het leverbonnummer en het totaal aantal colli, het totaal aantal 1e soort eieren en het totaal aantal 2e soort eieren. Vervolgens worden de overige etiketten ingescand totdat het totaal van de partij is gelost.

Ook bestaat de mogelijkheid om een weegschaal te koppelen aan Ovotrack, zodat per pallet of container ook het gemiddelde gewicht is vastgelegd. Wanneer een etiket ontbreekt kan hier een nieuw etiket worden uitgeprint. Wanneer de etiketten reeds bij de pluimveehouder zijn ingescand kan de informatie uit de pocket PC eenvoudig worden ingelezen in het Ovotrack systeem.