Ontvangst gesorteerd

Ontvangst Gesorteerd

Ook voor gesorteerde eieren die worden ingekocht bij andere eierpakstations dient de traceerbaarheid te worden gewaarborgd. De omdozen en pallets moeten worden voorzien van dezelfde etiketten als die van de producten die zelf worden gemaakt. De Ovotrack Ontvangst gesorteerd module voorziet hierin, gebruikmakend van de bestaande hardware voor Ontvangst ongesorteerd of Expeditie. De traceercodes van de leverancier kunnen worden gekoppeld, zodat in geval van een recall, ook de toeleverancier wordt voorzien van de juiste informatie.