Herkomst Check

Herkomst Check

Ovotrack Herkomst Check is een consistentie check tijdens het sorteren en verpakken van eieren. De module controleert of de herkomst van de eieren in lijn is met het product dat verpakt wordt op specifieke pakbanen. Een voorbeeld kan zijn wanneer bio-eieren verpakt moeten worden.

Ovotrack Herkomst Check is ook in staat de sorteermachine stop te zetten wanneer de verkeerde eieren in de sorteermachine zitten, om zo fouten te voorkomen.