Eggs Cargo Traq

Eggs Cargo Traq

De pallets van het Eggs Cargo System®, het meest populaire transportsysteem voor eieren, zijn voorzien van RFID chips. De Eggs Cargo Traq module maakt gebruik van deze RFID chip om bij te houden bij wie deze pallets zijn afgeleverd en wanneer ze retour zijn gekomen. De Eggs Cargo Traq software draait op pocket PC’s met geintegreerde scanner en RFID reader. Binnenkort zal deze software ook als Android applicatie beschikbaar zijn zodat een smartphone voldoende zou zijn. Anders dan de overige Ovotrack modules communiceert de Eggs Cargo Traq software met een online database en is ook onafhankelijk van de overige Ovotrack software te gebruiken.

Eggs Cargo Traq

De Eggs Cargo Traq software voorziet in:

  • het ophalen van eieren bij pluimveehouders;
  • het afleveren van Eggs Cargo pallets, trays en tussenplaten bij pluimveehouders;
  • het afleveren van eieren bij andere eierpakstations of brekerijen;
  • het ophalen van Eggs Cargo pallets, trays en tussenplaten bij andere eierpakstations of brekerijen.