Egg balancing

Egg Balancing

Sorteerresultaten zijn nooit 100% in overeenstemming met de ontvangen aantallen. Voordat de sorteerresultaten kunnen worden gebruikt voor het maken van afrekeningen, moeten ze worden gecorrigeerd voor gebruikersfouten of eieren die van de pallets zijn afgevallen voorafgaand aan het sorteerproces.

In Egg Balancing worden sorteerresultaten vergeleken met het aantal ontvangen eieren. Als het verschil kleiner is dan een bepaald percentage (bijvoorbeeld 2%) dan wordt het verschil automatisch toegevoegd aan de 2e soort eieren. Wanneer het verschil groter is wordt het aantal ontbrekende eieren verdeeld over alle gewichtscategorieën, naar rato van de sorteerresultaten van de overige eieren. Bij het compleet ontbreken van sorteerresultaten wordt gebruik gemaakt van de sorteerresultaten van voorgaande partijen van dezelfde stal. Na Egg Balancing kunnen de geschoonde resultaten worden gebruikt voor het maken van afrekeningen.