Modules voor Sorteren

Traceerbaarheid, voorraadbeheer en etiketteren op maat

Ovotrack is een modulaire oplossing. De verschillende modules kunnen tegelijkertijd of gefaseerd worden geïmplementeerd. Bepalend is wat u wilt bereiken met de invoering van Ovotrack en dat kan van alles zijn:

 • Voorraadbeheer ongesorteerde eieren;
 • Volledig geautomatiseerde traceerbaarheid van eieren;
 • Etiketteren van omverpakking alleen wanneer en waar het nodig is;
 • Verminderen van fouten bij invoeren gegevens in sorteermachine;
 • Tijdsbesparing bij het verzamelen van sorteerresultaten;
 • Koppelen van ERP-systemen met de werkvloer;
 • Voorraadbeheer verpakking;
 • Meer grip op etiketteren van omverpakkingen en pallets;
 • Voorraadbeheer gereed product;
 • Inzicht in waar uw emballage zich bevindt;
 • Verbeteren sorteerplanning;
 • Automatiseren van partijwissels.

Ovotrack kan communiceren met onder andere:  

Sage

Exchequer

Aeros

Quickbooks

Bytable Foods

Datalinx

Microsoft Dynamics

SAP

Pronto

Unitas Software 2