Home

Ovotrack. Informatiesystemen voor eierpakstations en de eierverwerkende industrie.
Ovotrack ontwikkelt en levert traceerbaarheidssystemen voor eierpakstations voor volledige traceerbaarheid, etikettering én voorraadbeheer van eieren en eierverpakkingen.

Meer informatie 

Volledige traceerbaarheid van pluimveehouder tot consument

Transparantie van voedsel is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Traceer­baarheid van eieren van de pluimvee­houder tot in de keuken van de consument of de verwerkings­fabriek voor eiproducten, is vastgelegd in Europese wetgeving.

Lees meer

Unieke barcode wordt gescand bij de pluimveehouder 

De pluimveehouder voorziet iedere pallet of container met eieren van een etiket met unieke barcode en legdatum. De chauffeur scant deze etiketten met een pocket PC en vervoert de pallets naar het eierpakstation.

Lees meer

Sorteerresultaten direct van de sorteermachine verzamelen

In het pakstation wordt elke partij ongesorteerde eieren met een sorteermachine op kwaliteit, maat en gewicht gesorteerd.

De Ovotrack software groepeert en rapporteert de sorteergegevens.

Lees meer

Traceerbaarheid wordt behouden met Ovotrack

De omverpakkingen van de gesorteerde eieren worden voorzien van een unieke barcode. In de Ovotrack database wordt vastgelegd op welke eieren in welke omverpakking zit en welke bestemming de eieren hebben.

Lees meer

Twee richtingen: tracing back en tracking forward

De consument in de supermarkt kan zien van welke pluimveehouder de eieren afkomstig zijn en wat de THT datum is. Het eierpakstation weet aan welke andere afnemers eieren van dezelfde pluimveehouder en/of THT datum zijn geleverd.

Lees meer

Ovotrack is in een eierpakstation ontwikkeld

De oprichters en bedenkers van Ovotrack, Job en Henk Beekhuis, zitten al hun hele leven 'in de eieren'. Vanaf begin 2000 werd de Ovotrack hard- en software in hun familie­bedrijf en eierpakstation ontwikkeld en steeds verder geoptimaliseerd.

Lees meer